ข้อมูลอัพเดท
Untitled Document
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
 
พ.ร.บ.เทศบาล(ฉบับที่ 14) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 172 คน] เมื่อ 19 มิ.ย. 2562
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 234 คน] เมื่อ 18 พ.ย. 2561
คำสั่ง ประกาศ เจตจำนง [อ่าน 178 คน] เมื่อ 24 ม.ค. 2561
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย [อ่าน 744 คน] เมื่อ 27 มี.ค. 2559
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 237 คน] เมื่อ 17 มี.ค. 2559
พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 200 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1