ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
16 มิ.ย. 2565
2 การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
26 พ.ค. 2565
3 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 พ.ค. 2565
4 คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติราชการ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
11 พ.ค. 2565
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 พ.ค. 2565
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 พ.ค. 2565
7 เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
25 เม.ย. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
19 เม.ย. 2565
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
12 เม.ย. 2565
10 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23