การจัดการความรู้ (KM)
เรื่อง : วงจรการจัดการความรู้ (km) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
  รายละเอียด : วงจรการจัดการความรู้ (km) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 707 คน