กิจกรรม : กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านเกษตรให้กับเยาวชนตำบลคลองน้อยรายละเอียด :
    

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวกมลชนก รอดพิศดาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้มอบหมายให้นายทวีป เพชรรัตน์ รองนายก นายชนะวัตน์ มากลับ รองนายก นายสมาน แสงวิมาน เลขานุการนายก นางศิวลักษณ์ หยูทอง รองปลัด อบต. คลองน้อย นายสุธรรม ทองขาว นักพัฒนาชุมชน อบต.คลองน้อย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านเกษตรให้กับเยาวชนตำบลคลองน้อย ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน (ศูนย์อบรม) ผู้ใหญ่นัย หมู่ 11 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรี ฯ โดยความร่วมมือจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นายศรชัย มีปลอด ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันพัฒนาตำบลคลองน้อย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565    อ่าน 20 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**